I . Informacje ogólne

www.licencja.net od WINDOW DIGITAL,

Dane firmy realizującej zamówienie:

WINDOW DIGITAL Moussa Sediri
ul. Karla Dedeciusa 1/48
93-217 Łódź
NIP: PL 7282845892
Nr rachunku: 24 1050 1461 1000 0092 8209 1678

* adres do korespondencji:

WINDOW DIGITAL Moussa Sediri
ul. Karla Dedeciusa 1/48
93-217 Łódź

II. Zasady zamawiania

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie Keys24.pl podane są w złotych w kwocie brutto.

* Na każde zamówienie wystawiamy Fakturę VAT w formie elektronicznej. Firmy podczas zakupu prosimy o podawanie numeru NIP

* Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

* Zamówienia należy składać poprzez serwis sklepu www.Keys24.pl

*Termin wysyłki zależny jest od sposobu płatności:

Płatność przez PayU.pl – wysyłka produktu zgodnie ze statusem zawartym na stronie produktu

Płatność przez Przelewy24.pl – wysyłka produktu zgodnie ze statusem zawartym na stronie produktu

Płatność tradycyjnym przelewem bankowym – wysyłka produktu do 2h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie firmowym

Zamówienia indywidualne niestandardowe, których nie ma w bazie sklepu ( większa ilość stanowisk lub specjalistyczna konfiguracja programu) m.in dla instytucji państwowych czas realizacji wynosi od 2 do 4 dni roboczych

*Zamówienie złożone w dzień wolny od pracy zostanie zrealizowane w następny dzień roboczy

* W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.

* Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

*Wysyłka produktu trwa zazwyczaj do 15 minut po dokonaniu wpłaty. Wyjątkiem są przerwy techniczne operatora płatności, banku klienta lub wydawcy karty płatniczej. Jeżeli płatność została wykonana a sklep jej nie rozliczył, wówczas realizacja zamówienia jest natychmiast po odnotowaniu płatności w naszym systemie

*  Po dokonaniu wpłaty i wysyłce towaru w ciągu 2 dni klient ma prawo do oceny zakupu. Jeżeli w ciągu 30 dni ankieta nie zostanie wypełniona – wygasa a do systemu zwracana jest informacja o automatyczne wystawienie maksymalnej oceny do tego zakupu.

III. Wysyłka i zapłata za towar

* Wszystkie zamówione towary wysyłane są drogą elektroniczną ( email ) na adres podany w formularzu zakupu


*Termin wysyłki zależny jest od sposobu płatności:

Płatność przez PayU.pl – wysyłka produktu w ciągu 15 minut od momentu zakończenia płatności

Płatność tradycyjnym przelewem bankowym – wysyłka produktu do 2h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie firmowym

Zamówienia indywidualne niestandardowe, których nie ma w bazie sklepu ( większa ilość stanowisk lub specjalistyczna konfiguracja programu)  m.in dla instytucji państwowych czas realizacji wynosi od 2 do 4 dni roboczych


* Zamówienia w dniu świąteczne są realizowane na bieżąco z wyjątkiem braku dostępności towaru, wówczas produkty wysyłane są w następny dzień roboczy


* Płatność za usługi w sklepie internetowym realizowane są za pośrednictwem firmy Payu.pl lub zwykłym przelewem bankowym

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

* Wszystkie zamówione towary wysyłane są drogą elektroniczną ( email ) na adres podany w formularzu zakupu


*Termin wysyłki zależny jest od sposobu płatności:

Płatność przez PayU.pl – wysyłka produktu w ciągu 15 minut od momentu zakończenia płatności

Płatność tradycyjnym przelewem bankowym – wysyłka produktu do 2h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie firmowym

Zamówienia indywidualne niestandardowe, których nie ma w bazie sklepu ( większa ilość stanowisk lub specjalistyczna konfiguracja programu)  m.in dla instytucji państwowych czas realizacji wynosi od 2 do 4 dni roboczych


* Zamówienia w dniu świąteczne są realizowane na bieżąco z wyjątkiem braku dostępności towaru, wówczas produkty wysyłane są w następny dzień roboczy


* Płatność za usługi w sklepie internetowym realizowane są za pośrednictwem firmy Payu.pl lub zwykłym przelewem bankowym

V. Brak odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu ( konsumentowi
w odniesieniu do umów:

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

* o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


*w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


* w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


* w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


* w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


* w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


* o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;


* o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


* o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;


* o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta

VI. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu na adres mailowy firmy obsługującej sprzedaż tradewindoklucz@gmail.com,

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania

Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail .

VII. Skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed :

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl , w zakładce:

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument ma również prawo do rozwiązania sporu przez internet zgodnie z art, 14 ust1 rozporządzenia ODR pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)

VIII. Postanowienia końcowe

* Firma Window Digital zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia ich na stronie tradewindiwklucz@gmail.com

Zmiany nie dotyczą zamówień już złożonych.
* W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text